Zakboek Diëtetiek is bestemd voor diëtisten en andere (para)medici uit alle sectoren van de zorg. Het geeft een overzicht van definities, normaalwaarden en afkappunten met het oog op een optimale diagnostiek van de voedingstoestand. Daarbij bestrijkt het alle domeinen van het diëtistische onderzoek: het somatische, functionele, psychische en sociale. Het zakboek biedt de zorgverlener handvatten voor analyse & behandelplan en het integreren van de diëtistische diagnose in het medische totaalbeeld.

Vanuit de doelstelling om evidence based en uniform te werken is Zakboek Diëtetiek ontwikkeld door de Afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen van het VU medisch centrum in Amsterdam.  De auteurs zijn beide diëtist-onderzoeker op deze afdeling. Dr. ir. Hinke Kruizenga is onderwijscoördinator D&V VUmc, projectleider Stuurgroep Ondervoeding en docent gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit. Ir. Nicolette Wierdsma is patiëntenzorgcoördinator en diëtist van de afdeling Maag Darm en Leverziekten.

Het Zakboek Diëtetiek bevat informatie over de voedingstoestand, energie en eiwitbehoefte, macro- en micronutriënten, smaak, vertering en absorptie, classificaties van orgaanfalen, interpretatie van laboratoriumwaarden, meten van verliezen, relevante medicatie, het meten van de lichaamssamenstelling en de andere uitkomsten voor de somatische, functionele, psychische en sociale status worden achtereenvolgens besproken. Per hoofdstuk is, voor zover mogelijk, de informatie voor zowel kinderen als volwassenen weergegeven.