The Journal of Human Nutrition and Dietetics publiceerde 19 februari een systematische review en kwantitatieve analyse van formules om het energieverbruik in rust (REE) te berekenen bij kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas.
De onderzoeksvraag was: Welke energieberekeningsformule, gebaseerd op basis antropometrische en demografische variabelen, geeft de meest accurate (het dichtst bij de gemeten energiebehoefte) en precieze (percentage patiënten met een berekende behoefte binnen de 10% range van de gemeten waarde) schatting van de REE bij gezonde kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas (1-18 jaar)

Het onderzoek

In de wetenschappelijke literatuurdatabases is systematisch gezocht volgens de PRISMA methodiek ( (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis). Gezocht werd naar onderzoeken waarin de REE is bepaald met indirecte calorimetrie bij gezonde kinderen en adolescenten met overgewicht en diabetes en waarbij de uitslag is vergeleken met formules.

Resultaten en conclusie

13 studies werden geïncludeerd. Geen enkele formule gaf zowel een accurate als precieze schatting van de REE. Zoals veel vaker is aangetoond geldt ook hier dat de formule slechts een schatting is en dat er rekening moet worden gehouden met een ruime foutmarge.
De formules van Schofield vergelijkingen gaven de meest accurate schatting van de REE (bias 0,8 bij 3-18 jaar; 0,0 bij 11-18 jaar; 1,1 bij 3-10 jaar) en daarom is deze formule het meest geschikt om op groepsniveau toe te passen. De uitslag van de Schofield formule bleek op individueel niveau niet het meest precies; bij slechts 43% van de kinderen en adolescenten was afwijking de berekende waarde binnen 10% van de gemeten waarde.
De veel gebruikte WHO formule had in deze populatie met overgewicht en obesitas een precisie van 44%. De accuraatheid was vergelijkbaar met die van de formule van Schofield in de groep van 3-18 jaar (bias 0,8 bij 3-18 jaar; 1,1 bij 11-18 jaar; 9,2 bij 3-10 jaar) .
In de klinische praktijk is precisie belangrijker dan accuraatheid. Voor adolescenten tussen 11 en 18 jaar wordt op basis van deze bevindingen de formule van Mifflin aanbevolen (precisie bij 11-18 jaar 62% en bij 7-18 jaar 51%). Het is hierbij wel goed om te realiseren dat ook bij deze formule het percentage met een onnauwkeurige schatting erg hoog was (38%) en dat er meer onderschatting van de REE gezien werd.
Voor de jongere leeftijdsgroep (1-3 en 3-7 jaar) is geen stellige uitspraak te doen. Dit zal verder onderzocht moeten worden.

Chima L, Mulrooney HM, Warren J, Madden AM. A systematic review and quantitative analysis of resting energy expenditure prediction equations in healthy overweight and obese children and adolescents. J Hum Nutr Diet. 2020 Feb 19.