Onderstaande geeft een overzicht van de voor de diëtist relevante en veel gebruikte vragenlijsten en meetinstrumenten om de psychische status te objectiveren.
VragenlijstDoelgroepScore range en afkappunt
BES Body Esteem ScaleKinderen en Volwassen (12-25 jr)0-4 punten
Een hogere score duidt op een beter zelfbeeld
CES-D Center for Epidemiological Studies Depression scaleAlgemeen0-60
CSDD Cornell Scale for Depression in DementiaDementiepatiënten>8 duidt op lichte depressiviteit
>12 op matige / ernstige depressiviteit
DOS Delirium Observatie SchaalAlgemeen0-3
<3 geen delier
≥3 waarschijnlijk delier
HADS Hospital Anxiety and Depression SubscaleAlgemeen7 vragen voor angst, 7 voor depressie
Vragen angst: >8 indicatie psychiatrisch toestandsbeeld angst
Vragen depressie: >8 indicatie toestandsbeeld depressie
GDS (GDS 30, GDS 15, GDS 8) Geriatric Depression Scale (30, 15 of 8 items)OuderenGDS-30
0-10 niet depressief
11-20 mild depressief
21-30 ernstig depressief

GDS-15: ≥6 mogelijke depressie
GDS-8: ≥3 mogelijk depressie
MMSE Mini-Mental State ExaminationOuderen0-30
≥25 normaal
21-24 mild
10-20 matig
≤9 punten ernstig
PAID Problem Areas in Diabetes scoreDiabetes mellitus patiëntenBeschikbaar als PAID, PAID-5 en PAID-1 (5 puntsschaal)
Domeinen: emotionele problemen, behandeling gerelateerde problemen, voeding gerelateerde problemen, sociaal netwerk gerelateerde problemen
WHO-5 well being indexVolwassenen5 vragen. Zelf in te vullen door patiënt.
Een hoge score staat voor een goed mentaal welbevinden in de afgelopen 2 weken.
NVE-KNVE Nederlandse Vragenlijst voor EetgedragKinderen (7-12 jaar)Volwassenen (vanaf 12 jr)Gemiddelde uit 20 gesloten vragen.
Gemiddelde score uit 6 open en 33 gesloten vragen.
Eten bij diffuse emoties; eten bij duidelijk omschreven emoties; emotioneel eten; extern eten; lijngericht eten