Er zijn veel meetinstrumenten en vragenlijsten beschikbaar die de somatische, functionele, sociale en psychische status diagnosticeren.  De internetlinks naar de in hoofdstuk 10 van het Zakboek diëtetiek  genoemde vragenlijsten en meetinstrumenten zijn, voor zover beschikbaar, weergegeven in onderstaande tabellen.

Somatisch
Functioneel

 

 

 

 

 

 

Psychisch
Sociaal
Instrumenten-voor-screening