Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voor de diëtist relevante en veel gebruikte vragenlijsten en meetinstrumenten om de somatische status te objectiveren.
VragenlijstScore range en afkappunt
CGA Comprehensive Geriatric AssessmentOuderen4 domeinen (lichamelijk functioneren, psychisch functioneren, sociaal functioneren en dagelijks functioneren)
Multidisciplinair onderzoek waarbij de multipele problemen van een oudere zo veel mogelijk opgespoord, beschreven en verklaard worden, evenals de capaciteiten en de zorgbehoeften van de persoon worden onderzocht, om zo te komen tot een gecoördineerd en integraal zorgplan voor het individu
DSC-R Diabetes Symptom Checklist-RevisedDiabetes Mellitus type 2 patiënten34 gesloten vragen (indien antwoord 'ja': ordinale schaal 1-5)
Een hogere score betekent meer aan diabetes gerelateerde klachten
DT Distress Thermometer (lastmeter)Oncologische patiënten0-10
Een lagere score betekent een betere kwaliteit van leven
MNA Mini Nutritional AssessmentOuderen
0-30 punten
24-30 punten: geen ondervoeding
17-23,5 punten: risico op ondervoeding
<17 punten: ondervoed
SGA Subjective Global AssessmentAlgemeen1-7
1 en 2: ernstig ondervoed
3, 4 en 5: matig tot licht ondervoed
6 en 7: niet ondervoed
PG-SGAOncologie en andere chronische katabole aandoeningenzie website
VAS EetlustAlgemeen0-10 cm
Een hogere score duidt op een betere eetlust. Afkappunt van ≤5 cm gedefinieerd in cachexie definitie
Chemotherapy-induced Taste Alteration Scale (CiTAS)Oncologische patiënten- Veranderingen in smaakwaarneming
- Onaangename veranderingen in smaak
- Onaangename symptomen of problemen