Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voor de diëtist relevante en veel gebruikte vragenlijsten en meetinstrumenten om de functionele status te objectiveren.
VragenlijstDoelgroepScore range en afkappunt
Barthel-index ADL Barthel-index voor het meten van activiteiten in het dagelijks levenOuderen0-20
0-4 volledig hulpbehoevend
5-9 ernstig hulpbehoevend
10-14 wel hulp nodig maar kan veel zelf
15-19 redelijk tot goed zelfstandig
20 volledig ADL-zelfstandig
ECOG /WHO Performance Status Eastern Cooperative Oncology Group Performance StatusOncologische patiënten0-4, ingedeeld in 5 klassen
0 asymptomatisch
1 symptomatisch, volledig ambulant
2 symptomatisch, ligt minder dan 50% van de dag op bed
3 symptomatisch, niet volledig bedlegerig, ligt meer dan 50% van de dag op bed
4 volledig bedlegerig
Karnofski performance statusOncologische patiënten0-100, ingedeeld in 11 klassen
100 geen klachten, geen ziekteverschijnselen
90 in staat tot normale activiteit, minimale verschijnselen van de ziekte
80 met inspanning normale activiteit
70 in staat voor zichzelf te zorgen, onmogelijk om normale activiteiten te verrichten of om te werken
60 af en toe hulp nodig, maar in staat grotendeels voor zichzelf te zorgen
50 veel hulp en frequente medische zorg nodig
40 grotendeels bedlegerig, heeft zorg en hulp nodig
30 geheel bedlegerig, heeft totale verzorging nodig, opname in ziekenhuis geïndiceerd, fatale afloop dreigt nog niet
20 ernstig ziek, opname in ziekenhuis is noodzakelijk, actieve ondersteuning vereist
10 moribund
0 overleden
IADL Instrumentele Algemene Dagelijkse LevensverrichtingenVoornamelijk ouderen0-21
Een lage score betekent een grotere onafhankelijkheid bij het uitvoeren van IADL
Katz ADL Katz Index of Independence in Activities of Daily LivingVoornamelijk ouderen0-6 of A-G
A Onafhankelijk voor de 6 items
B Afhankelijk voor 1 van de 6 items
C Afhankelijk voor wassen en 1 bijkomend item
D Afhankelijk voor wassen, kleden en 1 bijkomend item
E Afhankelijk voor wassen, kleden, toilet-bezoek, en 1 bijkomend item
F Afhankelijk voor wassen, kleden, toilet-bezoek, verplaatsen en 1 bijkomend item
G Afhankelijk voor alle items
afhankelijk bij een score van 6, matig afhankelijk bij een score van 4 en onafhankelijk bij een score lager dan 2.
LAPAQ LASA Physical Activity QuestionnaireVolwassenen en ouderenHoe hoger de score des te meer tijd wordt besteed aan lichamelijke activiteiten
SPPB Short Physical Performance BatteryOuderen0-12
Een hogere score betekent een betere prestatie