Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voor de diëtist relevante en veel gebruikte vragenlijsten en meetinstrumenten om de sociale status te objectiveren.
VragenlijstDoelgroepScore range en afkappunt
AQoLQ Asthma Quality of Life QuestionnaireVolwassen astma patiëntenGemiddelde uit 32 vragen (ordinale schaal 1-7)
Een hogere score betekent een betere kwaliteit van leven
CD-QoL Celiac Disease related Quality of LifeCoeliakie patiënten20-100
Een lagere score betekent een betere kwaliteit van leven
CFQ Cystic Fibrosis QuestionnaireCystic Fibrosis patiënten0-100
Een hogere score betekent een betere kwaliteit van leven
CHQ form 87 Child Health QuestionnaireKinderen 10-18 jr87 vragen (12 domeinen)
Een hogere score duidt op een betere kwaliteit van leven
EORTC-QLQ European Organization for Research and Treatment of Cancer, Quality of Life Questionnaire for different cancer typesLC13 = Long
BR23 = Mamma
H&N35 = Hoofd- en hals
OV28 = Ovarium
OES18 = Oesophagus
STO2 = Maag
CX24 = Cervix
MY20 = Multipel myeloom
OG25 = Oesophagus-/maag
PR25 = Prostaat
LMC21= Colon-rectaal lever metastasen
CR29 = Colon-rectaal
BN20 = Hersentumor
EN24 = Endometrium
INFO25 = Informatie voorziening aan patiënten
BM22 = Bot metastasen
HCC18 = Hepatocellulair
GI.NET21 = Carcinoïd/Neuro-endocrien
0-100, referentiewaarden per type kanker
Een hogere score betekent een betere kwaliteit van leven
Bij de symptoomschalen betekent een hogere score meer symptomen
EQ 5D / EuroQolAlgemeen gezondheidstoestand en kwaliteit van leven, kan door de patiënt zelf ingevuld worden0-100 (geen, lichte, matige, ernstige, zeer ernstige problematiek)
Domeinen: mobiliteit, zelfzorg, activiteiten, pijn, angst / depressie
ESAS Edmonton Symptom Assessment SystemOncologische patiënten0-10, in 9 symptomen
Een lagere score betekent een betere kwaliteit van leven
GIQLI The Gastrointestinal Quality of Life IndexPatiënten met gastrointestinale ziekten4 domeinen: fysiek welbevinden, psychisch welbevinden, mentaal welbevinden en vertering en defecatie.
IBDQoL Inflammatory Bowel Disease Quality of Life QuestionnairePatiënten met chronische inflammatoire darmziekten1-7
Een hogere score betekent een betere kwaliteit van leven
IBS-36 Irritable Bowel Syndrom 36 itemsPatiënten met prikkelbare darm syndroom0-100
Een lagere score betekent een betere kwaliteit van leven
KDQOL-SF™ Kidney disease quality of life instrumentPatiënten met nierziekten0-100
Bevat de RAND 36 of SF-36 als basis, aangevuld met de ziektelast, symptomen en effecten van de nierziekte.
Een hogere score betekent een betere kwaliteit van leven
PedsQL Pediatrische Vragenlijst Kwaliteit van LevenKinderen (vragen voor 3 leeftijdscategorieën)
5-7 jr (door ouders ingevuld)
8-12 en 13-18 jr
23 vragen
Een hogere score duidt op een betere kwaliteit van leven
SF-36 / RAND-36 36-Item Short Form Health SurveyAlgemeen kwaliteit van leven0-100, per dimensie (lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid)
Een hogere score betekent een betere gezondheidstoestand
Afkappunten per normgroep
SF-12 12-Item Short Form Health SurveyAlgemeen kwaliteit van leven (verkorte versie van de SF-36)0-100, per dimensie (lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid)
Een hogere score betekent een betere gezondheidstoestand
Afkappunten per normgroep
TAPQoL TNO-AZL Questionnaire for Preschool Children's Health-Related Quality of Lifeouders van) kinderen van 6 mnd-6 jr met een chronische aandoening43 vragen over 12 schalen vormen samen een profiel
Een hogere score betekent een betere kwaliteit van leven
TACQoL TNO-AZL Questionnaire for Children's Health-Related Quality of Life(ouders van) kinderen van 5-15 jr met een chronische aandoening7 schalen vormen samen een profiel
Een hogere score betekent een betere kwaliteit van leven
TAAQoL TNO-AZL Questionnaire for Adult's Health-Related Quality of LifeJongeren en volwassenen ≥16 jr met een chronische aandoening12 schalen vormen samen een profiel
Een hogere score betekent een betere kwaliteit van leven