De medisch ethische procedure is geregeld. Er is toestemming van de patiënt nodig voor deelname aan de studie. Lees voor de achtergronden hier het onderzoeksprotocol.

Stap 1: Meld je aan voor het onderzoek door een mail te sturen aan covoedonderzoek@amsterdamumc.nl. Nicolette Wierdsma of Hinke Kruizenga nemen dan contact met je op en geven uitleg en beantwoorden je vragen. Je krijgt een Castor account. Castor is een online programma om onderzoeksgegevens te verzamelen. Het is zeer gebruikersvriendelijk.

Stap 2: Leg uit aan de patiënt dat we, zonder zijn persoonsgegevens te registreren, graag de aan voeding gerelateerde klachten en de voedingstoestand willen registeren om meer te leren over het ziektebeeld en de zorg te kunnen verbeteren.

Stap 3: Geef de patiënt de informatiebrief en vraag hem / haar om de toestemmingsverklaring te tekenen.

Stap 4: Teken zelf de toestemmingsverklaring. Bewaar deze toestemmingsverklaringen en geef de informatiebrief mee aan de patiënt.

Stap 5: Registreer de aan voeding gerelateerde klachten en het gewicht in Castor neem in de eerste week, na een maand en na drie maanden de SARC-F af. Noteer alles in CASTOR.

Helpdesk

Er zullen wekelijks twee digitale vragenuurtjes worden georganiseerd waarvoor je je vooraf kunt aanmelden. Vragen kunnen gesteld worden via covoedonderzoek@amsterdamumc.nl. Noteer je telefoonnummer, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

 

Eigenaarschap van de verzamelde gegevens en publicatie

De verzamelde gegevens zijn eigendom van de afdeling Diëtetiek en Voedingswetenschappen van het Amsterdam UMC. De resultaten zullen zo snel mogelijk worden gedeeld in een online publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek (Nederlands) en in een Engelstalige publicatie via de online kanalen van ESPEN en EFAD. Deelnemende instellingen en eerstelijnspraktijken zullen genoemd worden.