De niet-WMO verklaring, afgegeven door het Amsterdam UMC moet, samen met het onderzoeksprotocol, voorgelegd worden aan de medisch ethische toetsingscommissie voordat er plaatselijke toestemming voor deelname is. De COVOED onderzoekers helpen daar graag bij. Stuur een mail aan covoedonderzoek@amsterdamumc.nl.

Toestemming door de patiënt: In het Amsterdam UMC geldt een generieke geen bezwaar regeling voor het COVID onderzoek. Hieronder valt ook dit onderzoek. We hoeven dus voor dit onderzoek in het Amsterdam UMC niet apart toestemming te vragen. Vraag aan de METC van je instelling wat de regels zijn.

 

Stap 1: Meld je aan voor het onderzoek door een mail te sturen aan covoedonderzoek@amsterdamumc.nl. Nicolette Wierdsma of Hinke Kruizenga nemen dan contact met je op en geven uitleg en beantwoorden je vragen.

Stap 2: Vraag toestemming aan bij de METC van je instelling. We helpen je hierbij.

Stap 3: Uitleg van het onderzoek voor alle diëtisten die patiënten met COVID-19 behandelen in je instelling via Microsoft Teams of Zoom. Deze diëtisten krijgen een Castor account. Castor is een online programma om onderzoeksgegevens te verzamelen. Het is zeer gebruikersvriendelijk. We organiseren wekelijks een vragenuur voor gebruikers.

Stap 4: Registreer per consult de aan voeding gerelateerde klachten en het gewicht in Castor en neem een keer tijdens de opname de SARC-F af.

Stap 5: Stuur als de patiënt met ontslag gaat of overleden is een mail aan covoedonderzoek@amsterdamumc.nl met hierin het Castor recordnummer en de naam en geboortedatum van de patiënt. Deze informatie wordt in een beveiligd sleutelbestand opgeslagen. Als de patiënt is overgedragen naar een diëtist buiten het ziekenhuis of revalidatie instelling zullen wij deze diëtist vragen om de registratie te vervolgen.

 

Helpdesk

Er zullen wekelijks twee digitale vragenuren worden georganiseerd waarvoor je je vooraf kunt aanmelden. Vragen kunnen gesteld worden via covoedonderzoek@amsterdamumc.nl. Geef hierbij je telefoonnummer, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

 

Eigenaarschap van de verzamelde gegevens en publicatie

De verzamelde gegevens zijn eigendom van de afdeling Diëtetiek en Voedingswetenschappen van het Amsterdam UMC. De resultaten zullen zo snel mogelijk worden gedeeld in een online publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek (Nederlands) en in een Engelstalige publicatie via de online kanalen van ESPEN en EFAD. Deelnemende instellingen en eerstelijnspraktijken zullen genoemd worden.