#8255
Carina Bijl
Gast

Beste Ingrid,

Bedankt voor je vraag!
Wanneer bepaal je retentie en hoeveel retentie accepteer je blijft een terugkerend onderwerp.

Ik denk dat het goed is te kijken naar de indicatie voor het bepalen van retentie en dit niet bij iedereen standaard te doen.
In principe bij een te verwachte normale maagmotiliteit hoeft retentie bepalen niet nodig te zijn. Heb je echter aanwijzingen dat de maagontlediging gestoord is (gastroparese, (bovenbuiks)chirurgie) kan retentie bepalen wel nuttig zijn. Wanneer een patiënt gesedeerd of niet bij bewustzijn is en dus niet in staat is goed op te kunnen hoesten kun je retentie bepalen om te zien of er problemen te verwachten zijn.

Als bij het optrekken van maaginhoud met een spuit de retentie >200ml is, is het goed om de manier van toediening te heroverwegen. Het alternatief kan zijn, continue sondevoeding via een voedingspomp in plaats van bolusvoeding of voeden via een duodenumsonde.

Ik hoop dat je met bovenstaande informatie verder kunt.
Zie ook Guidelines for enteral feeding in adult hospital patients, M Stroud, H Duncan, J Nightingale, Gut 2003; 52 (Suppl VII):vii1-vii12

Met vriendelijke groet,
Carina Bijl, VU medisch centrum