#7228
Danique Henraat en Roos van der Ven
Gast

Onderzoek naar de invloed van voedingsinterventies op de preventie of genezing van decubitus is schaars en vaak van lage kwaliteit, zo ook voor de invloed van eiwit op decubitus. Om een concreet antwoord te geven is meer methodologisch en kwalitatief goed onderzoek nodig. Een relatief sterk onderzoek van Lee et al. (2006) laat zien dat PUSH-scores bijna twee keer zo veel verlagen bij toediening van drie maal daags een eiwitrijk supplement (15g eiwit) t.o.v. een calorie- en eiwitloos placebo. Echter bevat ook dit onderzoek haken en ogen. Ondanks het ontbreken van sterke wetenschappelijke bewijskracht lijken diëtisten uit het werkveld overtuigd te zijn van de meerwaarde van een eiwitverrijking bij deze patiëntengroep. Zij geven aan decubitus vaak gepaard te zien met ondervoeding waardoor een eiwitverrijking reeds geïndiceerd is. Op basis van enkel wetenschappelijke bewijskracht kan helaas nog geen concrete uitspraak gedaan worden.