#675
Hinke Kruizenga
Gast

Helaas! Dit is niet het geval.
Met BIA wordt alleen de weerstand gemeten die het lichaam geeft aan een stroomstootje van 50kH. Met behulp van een aantal aannames wordt de vetvrije massa (kg) berekend met een formule.

Een van de aannames is inderdaad dat de vetvrije massa voor 73% uit water bestaat.

De lichaamsamenstelling op atomair, moleculair, cellulair, weefsel en lichaamsniveau is na te lezen op pagina 183 van het Zakboek. In paragraaf 9.2.2 wordt verder op BIA ingegaan en worden ook de formules en afkappunten gegeven.

Het vochtpercentage wat door de software van het apparaat wordt gegeven is niet een gemeten waarde maar een berekening. Hiervoor zijn formules gebruikt die gebaseerd zijn op de weerstandwaarde uit de impedantiemeting maar ook op aannames, waaronder een stabiele vochtverdeling. Bij oedeem is deze vochtverdeling anders en gaat deze aanname niet meer op, wat resulteert in een minder nauwkeurige berekening en een grotere foutmarge.

kan je hiermee verder?