#5837
Nicolette Wierdsma
Gast

Beste Ingrid,

Dank je wel voor je vraag. Complexe problematiek. Ik vind het heel ‘gevaarlijk’ om een concreet antwoord te geven voor behandeling van een casus waarbij je niet zelf als behandelaar betrokken bent. Dergelijke vragen beantwoord ik dan ook altijd in algemene zin, zo ook bij jou. Hoop dat je dat begrijpt.

In elk geval advies om MDL in consult te vragen die systematisch alle DD’s van diarree kan uitzoeken en afvinken.
Op je vraag hoe je resorptie bepaald verwijs ik naar dit artikel:https://www.researchgate.net/publication/51788153_Malabsorption_and_nutritional_balance_in_the_ICU_-_faecal_weight_as_a_biomarker_A_prospective_observational_pilot_study

Wij gebruiken deze methode al jaren zeer veel in de praktijk (met dien verstande dat de BOMcalorimetrie momenteel nergens in NL aangeboden wordt: maar de opwerking tot zover wel: dus hoeveelheid defecatie bepalen, droge stof gehalte , totaal vet en totaal stikstof) en de ervaring leert dat je daarmee al een heel goede indicatie hebt. Daartoe 48-72 uur feces sparen in 1 emmer; wegen, homogeniseren en kwantitatief vet en N bepalen door lab. Tegelijkertijd intake in deze dagen zo nauwkeurig als mogelijk is meten/bijhouden om vervolgens van vet en eiwit (van stikstof naar eiwit is x 6,25) met bruto energie getallen de verhouding/% te bepalen tussen ingenomen vet/eiwit-uitgescheiden vet/eiwit, uitgedrukt als percentage van de ingenomen hoeveelheid. Als je de specifieke getallen hebt verzameld wil ik altijd helpen rekenen als dat handig is.

In VG hebben we teven screeningsmaat ontwikkeld: te weten > 350 gram feces /dag is predictor voor malabsorptie.

Ik zou zelf niet in het wilde weg een voedingsbeleid maken maar eerst meten wat het probleem is. Wellicht geen malabsorptie maar mn een vocht resorptie (colon) probleem. Dan ga je het ook niet oplossen met het geven van semi-elementaire voeding en heeft hyperalimentatie ook geen zin.

De DML arts zal in zijn DD vast en zeker ook SIBO hebben staan, galzouten diarree, PLE en andere. Dit kan allemaal worden aangetoond of uitgesloten middels feces onderzoek ea.

Ik hoop dat dit je vast weer wat verder op weg helpt.

Hartelijke groet,

Nicolette Wierdsma, MDL dietist VUmc

Meer informatie:
http://zakboekdietetiek.nl/wp-content/uploads/2016/12/Wierdsma-malabsorptie-NtvD.pdf

http://zakboekdietetiek.nl/wp-content/uploads/2016/12/2013-JHND-absorptie-gezondenNWierdsma.pdf