#5507
John
Gast

Bij deze wil ik graag mijn aanvulling geven op de een betrouwbare manier van het meten met Bio impedantie. Seca heeft een mBCA medical body composition analyser, deze is er in twee uitvoering. De 525 een draagbare versie en de 515 een niet draagbare versie.

De meetuitslag laat zien welk percentage vocht, bot en vet het lichaam bevat en geeft een eenvoudig diagram waarin de toestand van de patiënt helder wordt weergegeven en dus een goede aanvulling kan zijn voor zowel het onderzoek als het monitoren.

De meting gebeurt door de patiënt op het apparaat te laten plaatsnemen, met de voeten op de voetelektrodes en de handen aan de handrail, waarna de seca mBCA automatisch de meting start en binnen slechts 17 seconden het lichaam heeft geanalyseerd.

De seca mBCA is niet alleen de snelste BCA, maar is tot op heden ook de enige met uitgebreide klinische validatie. Verschillende studies wereldwijd hebben aangetoond dat de mBCA van seca volledig voldoet aan de klinische eisen van artsen. De reproduceerbaarheid van de metingen is uitermate geschikt voor de medische praktijk.

Deze validatie is gedaan aan de hand van de “Gouden standaard” tijdens deze onderzoeken is gebleken dat de mBCA na genoeg dezelfde meet waardes heeft.

vriendelijke groet

John de Gruyter