#4518
Inge de Groot
Gast

Beste collega’s,

Ik heb ook een vraag op dit onderwerp, hopelijk kunnen jullie mij hierbij verder helpen.

Het gaat over het product Abound. Ik heb begrepen dat de eiwitten/aminozuren uit Abound niet meegeteld mogen worden als eiwitbron. Wat betekent dit voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie?. Abbott gaf aan dat in dit geval de aminozuren wel tot de totale eiwitintake gerekend moeten worden.
De vraag die in mij op kwam is, zijn de aminozuren en eiwitten in dezelfde mate belastend voor de patiënt met chronische nierinsufficiëntie? Ja, ze hebben dezelfde belasting, omdat de uiteindelijke afbraakproducten van eiwitten de aminozuren zijn en de stikstofgroep v/d aminozoren wordt door de lever vervolgens omgezet in ureum wat uitgescheiden kan worden door de nieren. Als eiwitten en aminozuren in dezelfde mate belastend zijn voor de nieren, zou er dan voor de groep patiënten met een chronische nierinsufficiëntie een aangepast advies nodig zijn? Bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie weten we dat indien er sprake is van ondervoeding of acute ziekte, de eiwitbeperking (tijdelijk) niet van toepassing is. Wat is jullie advies; de aminozuren uit Abound wel of niet meetellen bij de eiwitinname bij patienten met nierfunctiestoornissen. En hoe bepaal je de eiwitbehoefte bij een patiënt met nierfunctiestoornissen en wonden?

Graag hoor ik jullie visie hierop.

Met vriendelijke groeten,
Inge de Groot