#3229
Trudeke Struijk-Wielinga
Gast

In het VUmc gebruiken wij de handknijpkracht meter als aanvulling op de SGA. Deze wordt standaard 2 keer per jaar gemeten en bij ondervoede patienten 4x per jaar. Het geeft informatie over de spiermassa in het lichaam. We gebruiken deze waarde als 0 meting en vergelijken de patiënt met zichzelf. Tevens vergelijken we de waarde met de Maastrichtse referentiewaarden tot 70 jaar en > 70 jaar Bochannon.(zakboek dietetiek) We kiezen hiervoor omdat het aantal patienten > 70 jaar in de Maastrichtse tabel gering is itt het aantal in de tabel van Bochannon. We meten 2x en houden de hoogste waarde aan. Onze ervaring is dat de patient al redelijk uitgeput is na 2 keer meten en vrijwel nooit een betere score krijgt. We meten altijd aan de niet shunt arm. Heeft de patient een lijn dan meten we aan de niet dominante hand. De SGA meting noteren we in het EDD, evenals de handknijpkrachtmeting met aan welke hand gemeten is en de percentiel. Ook noteren wij deze metingen in Diamant (het pt dossier van de afdeling nefrologie)
Deze afspraken zijn vastgelegd in ons overleg nefrologiedietisten dialyse VUmc, dus we doen allemaal hetzelfde.