In 2016 hebben we bij 513 klinische en poliklinische patiënten alle energieberekeningsformules vergeleken met de uitslag van indirecte calorimetrie. Met de beste formules werd slechts bij 50% van de patiënten de energiebehoefte juist geschat. Bij patiënten met ondergewicht, een gezond gewicht en overgewicht bleek de WHO formule de beste keuze en bij obese patiënten (BMI>30) was dit de Harris & Benedict formule uit 1918. Lees hier het artikel. De samenvatting van de onderbouwing vind je hier

Onderstaande berekening geeft de uitslag volgens de WHO formule en de Harris & Benedict formule 1918.