Voor alle patiënten, maar vooral bij overgewicht is het advies om de eiwitbehoefte te berekenen per kg Vet Vrije Massa (VVM). Voor zieken geldt de aanbeveling van minimaal 1,5 gram eiwit / kg VVM. De VVM is te berekenen op basis van een impedantiemeting.

1,1 g eiwit per kg VVM staat gelijk aan 0,9 g eiwit/kg lichaamsgewicht

1,5 g eiwit per kg VVM staat gelijk aan 1,2 g eiwit/kg lichaamsgewicht

1,9 g eiwit per kg VVM staat gelijk aan 1,5 g eiwit/kg lichaamsgewicht

Als het meten van de VVM niet mogelijk is, was altijd de aanbeveling om het gewicht in de berekening van de eiwitbehoefte aan te passen bij ondergewicht (BMI<20) en bij overgewicht (BMI>30). Deze correctie is verwerkt in onderstaande berekening en is gebaseerd op dit artikel van Weijs, Sauerwein en Kondrup. (Zakboek Diëtetiek p.107).

In 2017 lieten we in eigen onderzoek dat bij patiënten met overgewicht de berekening van de VVM met de formule van Gallagher  betere resultaten geeft.  Lees hier meer over de formule van Gallagher

De berekende eiwitbehoefte gebaseerd op lichaamsgewicht wijkt soms behoorlijk af van de eiwitbehoefte op basis van VVM. Manouk Dam won in 2020 de abstractprijs van de nefrologiedagen met dit abstract waarin ze laat zien dat uitgaande van de VVM als de beste basis voor de eiwitbehoefte, berekening op basis van lichaamsgewicht vooral bij vrouwen en overgewicht leidt tot een grove overschatting. Wij adviseren daarom de VVM te gebruiken voor het berekenen van de eiwitbehoefte bij dialysepatiënten om een te hoge eiwitinname te voorkómen. Richtlijnen zouden hierop moeten worden aangepast.

Referenties

  1. Zakboek Diëtetiek, hoofdstuk 3, p. 105 – 109.
  2. Manouk Dam, Hinke Kruizenga, Brigit van Jaarsveld, Eva Anne Hartman, Peter Weijs. Geven we dialysepatiënten te veel eiwit? Winnend abstract op de nefrologiedagen 2020. 
  3. Larissa Velzeboer, Madelein Huijboom, Peter Weijs, Marielle Engberink, Hinke Kruizenga. Hoe berekenen we de eiwitbehoefte bij ondergewicht en overgewicht? Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek 2017;72(1). 
  4. Peter Weijs, Hans Sauerwein, Jens Kondrup. Protein recommendations in the ICU: g protein/kg body weight – which body weight for underweight and obese patients? Clin Nutr  2012 Oct;31(5):774-5.

Berekening

Deze berekening geeft de eiwitbehoefte per kg lichaamsgewicht. Bij ondergewicht en overgewicht is het gewicht in de formule gecorrigeerd zoals voorgesteld in referentie 4.