Achtergrond

Patiënten met COVID-19 hebben veel en uiteenlopende klachten die negatief zijn voor de voedingsinname. Het risico op ondervoeding en sarcopenie is zeer hoog. De patiënten die op de intensive care behandeld moeten worden zijn acuut ziek en een lange periode inactief, wat een grote afname van spiermassa, spierkracht en functionaliteit zal veroorzaken.

Bij de COVID-19 patiënten worden klachten als een verminderde eetlust, smaakverlies, smaakverandering, verminderde geur, misselijkheid, vermoeidheid, diarree, buikpijn en benauwdheid met zuurstofafhankelijkheid gerapporteerd wat een sterk verminderde inname van voeding zal veroorzaken. Dit zal, samen met de inactiviteit en ziekteactiviteit resulteren in ondervoeding, zich uitend in verlies van spiermassa en fysieke functie. Vooral is onbekend hoe lang de klachten aanhouden en daarmee functioneel herstel van deze COVID-19 patiëntengroep in de weg staan.

Doel van het onderzoek

Het in kaart brengen van de aan voeding gerelateerde klachten en het verloop van de voedingstoestand van patiënten met COVID-19. Op basis van deze kennis kan de voedingszorg geoptimaliseerd worden.

Methode

We zijn op 27 april gestart in het Amsterdam UMC met de verzameling van de gegevens. Om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen in alle sectoren van zorg nodigen we andere ziekenhuizen, revalidatiecentra, ouderenzorginstellingen en diëtistenpraktijken in de eerstelijnszorg graag uit om mee te doen aan dit onderzoek.

Onderzoek 1 – start in het ziekenhuis

Alle patiënten met COVID-19 die in het ziekenhuis behandeld worden door een diëtist, worden geïncludeerd in het onderzoek. De diëtist registreert de aan voeding gerelateerde klachten en het gewicht bij elk consult en neemt één keer in de opname de SARC-F af. Na ontslag uit het ziekenhuis wordt de patiënt overgedragen aan een diëtist buiten het ziekenhuis (eerstelijnszorg, revalidatiecentrum of oudereninstelling). Deze diëtist wordt gevraagd om de registratie te vervolgen. De gegevens worden ingevoerd in het online onderzoeksprogramma Castor. Dit is een gebruikersvriendelijk veilig programma. Deze registratie kost ongeveer 5 minuten per consult.

Onderzoek 2 – start buiten het ziekenhuis

Diëtisten buiten het ziekenhuis (eerstelijnszorg, revalidatiecentra, ouderenzorginstellingen) includeren de patiënten met of na COVID-19. Ze inventariseren elk consult de aan voeding gerelateerde klachten en het gewicht en indien mogelijk doen ze een impedantiemeting en een knijpkrachtmeting. De gegevens worden ingevoerd in het online onderzoeksprogramma Castor. Dit is een gebruikersvriendelijk veilig programma. Deze registratie kost ongeveer 5 minuten per consult.

Toestemming patiënt en medisch ethische procedure

Door de medisch ethische toetsingscommissie van het VUmc is een niet-WMO verklaring afgegeven. Het protocol is getoetst op de andere geldende regels (Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst, Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Code Goed Gedrag).

Meedoen aan dit onderzoek?

We willen in een korte tijd zoveel mogelijk gegevens verzamelen en vragen daarom diëtisten in alle sectoren van de zorg om mee te doen aan dit onderzoek.