Energiebehoefte-volwassenen
Energiebehoefte-kinderen
eiwitbehoefte-volwassenen
Impedantie-uitslag-volwasse
Impedantie-uitslag-kinderen
Gallagher-formule
Lengte-obv-kniehoogte
De normaalwaarden en percentielen zijn te vinden in hoofdstuk 1 en 9 van het Zakboek diëtetiek