Diagnostisch schema

Het diagnostisch schema voedingstoestand is gebaseerd op de Comprehensive Geriatric Assessment (CGA). De voedingstoestand en het geriatrisch syndroom lijken op elkaar wat betreft complexiteit. In de praktijk blijkt dit diagnostisch schema in alle sectoren van de zorg en bij alle patiëntengroepen zeer bruikbaar voor het ordenen van de beschikbare informatie en het herkennen van de ontbrekende informatie. Er wordt een verdeling gemaakt in 4 domeinen: somatische, functionele, psychische en sociale factoren.

In het Zakboek diëtetiek worden alle onderdelen van het diagnostisch schema uitgewerkt.

 

SOMATISCHE FACTORENFUNCTIONELE FACTOREN
Leeftijd, geslacht
Diagnose(s) en stadium / kenmerken van ziektebeelden
Ziekenhuisopname / operatie / behandeling
Laboratorium waarden
Gastro-intestinale problemen
Eetlust
Kauw- en slikproblemen
Antropometrie (gewicht en gewichtsbeloop, lengte)
BMI
Lichaamsamenstelling (vet vrije massa (VVM) / vet vrije massa index (VVMI)
Energieverbruik (resting energy expenditure (REE) en total energy expenditure (TEE))
Voedingsinname
Medicatie
Knijpkracht
Loopsnelheid
Activiteitenpatroon
Beweging / sport
(I)ADL afhankelijkheid
PSYCHISCHE FACTORENSOCIALE FACTOREN
Motivatie / stadium gedragsverandering
Depressie /psychische stoornis
Cognitieve stoornis / dementie
Stress
Verliesreactie
Ziekte inzicht
Financiële mogelijkheden
Werk
Opleidingsniveau
Activiteiten / interesses
Mate van participatie in maatschappij
Woon en gezinssituatie
Sociaal netwerk
Kinderen
Mantelzorg
Transportmogelijkheden
Eenzaamheid

Meet bomcalorimetrie!

Meet bomcalorimetrie!

DPG Adults and Paediatrics

DPG Adults and Paediatrics

Symposium voor kinderartsen en kinderdietisten; schrijf je in!

Symposium voor kinderartsen en kinderdietisten; schrijf je in!

Scholingen

Scholingen